Qualityokary hil

ÖNÜMLER

Bize ynan, saýla

Biz hakda

  • about (3)

Gysgaça düşündiriş :

“Xinxiang Hongda Wibration Equipment Co., Ltd.” 1986-njy ýylda esaslandyryldy, bu kompaniýa titremäniň hereketlendirijisi, elek we eltip beriş enjamlary bilen meşgullanýar.Biz gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän önümçilik kärhanasydyrys.Kompaniýa 3000 inedördül metrden gowrak meýdany we 100-den gowrak işgäri öz içine alýar.2006-njy ýylda kompaniýa ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyny berdi, 2008-nji ýylda kompaniýa CCC şahadatnamasyny berdi.2018-nji ýylda kompaniýa CE şahadatnamasyny berdi.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

  • Guşak konweýeriniň amaly artykmaçlyklary

    Häzirki wagtda içerki senagat kärhanalarynda ulanylýan guşak konweýer diňe bir önümçilikde we daşamakda uzak materialy daşamagyň artykmaçlygyna eýe bolman, eýsem önümde üznüksiz material ibermegiň täsirini hem netijeli durmuşa geçirip biler ...

  • Çyzykly yrgyldy ekrany bilen tegelek titreýän ekranyň arasyndaky tapawut (YK Series)

    Wibrasiýa ekranynyň köp klassifikasiýasy bar, materialyň traýektoriýasyna görä tegelek titreýän ekrana we çyzykly ekrana bölünip bilner, bularyň ikisi hem gündelik ekran enjamlaryny öndürmekde ulanylýar.Gowy barlag enjamy az ulanylýar ...

  • Wibrasiýa ekranynda modeli nädip tassyklamaly?

    “Xinxiang Hongda Wibration Equipment Co., Ltd” titreýän ekran maşynynyň ökde öndürijisidir. 1986-njy ýyldan bäri titremek pudagynda ýöriteleşýäris. “VIBRATING EKRANYNDA MODELI NOWDIP EDIP BOLANOK?” Size paýlaşmak isleýäris. ...