• product banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Xinxiang Hongda Wibration Equipment Co., Ltd.”1986-njy ýylda esaslandyryldy, biz titreýän motor, elek we eltip beriş enjamlary bilen meşgullanýarys.Biz gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän önümçilik kärhanasydyrys.Kompaniýa 3000 inedördül metrden gowrak meýdany we 100-den gowrak işgäri öz içine alýar.2006-njy ýylda kompaniýa ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyny berdi, 2008-nji ýylda kompaniýa CCC şahadatnamasyny berdi.2018-nji ýylda kompaniýa CE şahadatnamasyny berdi.

30 ýyldan gowrak ösüşiň dowamynda kompaniýa hemişe innowasiýa tehnologiýasynda, önümiň hiline berk gözegçilik etmekde, giňişleýin hyzmatlary bermekde we ýokary intellektual önümlerde tutanýerlilikde tutanýerli boldy.Önümler dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.Müşderilerden gowy seslenme alýar.Önümlerimiz esasan kömür käninde, metallurgiýada, daş materiallarda, gurluşyk materiallarynda, lukmançylykda, himiýada, däne, elektrik energiýasy, sement, maşyn öndürmekde we beýleki pudaklarda ulanylýar.Bilelikde siziň bilen has gowy geljegi dörederis diýip umyt edýärin.

about (3)

Önümleriň sanawy aşakdaky ýaly

1) Elektrik enjamy: XZS Aýlanýan titreýän ekran, DZSF çyzykly yrgyldy ekrany, TS suwy titreýän ekran, YA / YK tegelek titreýän ekran.ZDP Wibrasiýa platformasy.YBS Tumbler ekrany.FXYB inedördül swing elek.SY laboratoriýa elek.

2) Wibrasiýa hereketlendirijisi: JZO titreýän hereketlendiriji, Y seriýaly titreýän motor, VB titreýän motor, XVM titreýän motor, YZUL dik titreýän hereketlendiriji.ZSF silos titremesi.Partlama garşy yrgyldy motory we YZUL titreýän hereketlendiriji.

3) Konweýer enjamlary: TD-75 Kauçuk guşak konweýer, DY ykjam guşak konweýer, DJ gapdal guşak konweýer, PVC guşak konweýer, LS nurbat konweýer, GX nurbat konweýer, WLS şahsyz nurbat konweýer, WZ titreýän dik konweýer.

4) Çelek lifti: TD Guşak görnüşli çelek lifti, TH zynjyr görnüşli çelek lifti, NE Plate zynjyrly çelek lifti.

5) Iýmitlendiriş enjamlary: GZG Wibrasiýa iýmitlendiriji, GZ elektromagnit iýmitlendiriji.

about (1)

Önümler azyk, derman, himiýa, metallurgiýa, gurluşyk materiallary, magdançylyk, ýylylyk energiýasy, daşky gurşawy goramak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar, bazar paýy bu pudakda öňdebaryjy orny eýeleýär ..

DURMUŞ ÜÇIN SÖITYGI, ÖSÜŞ ÜÇIN KÖPGÜNLIKBize baryp görmäge hoş geldiňiz!