• product banner

DY beýikligi sazlanyp bilinýän ykjam guşak konweýer

Gysga düşündiriş:

Model DY
Burç burçy 0-30derejesi.
Konweýeriň uzynlygy 5-30 metr
Guşak giňligi 400mm /500mm/600mm/650mm/800mm/1000mm/ 1200mm / 1400mm / 1600mm / 1800mm / 2000mm
Guşak materialy Kauçuk, PVC, PU we ş.m.
Guşak tizligi 0.5-2.0m / s
HsekizAdüzedilen  Hawa

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DY ykjam guşak konweýeriniň önüminiň beýany

DY ykjam guşak konweýer, ýokary netijelilik, oňat howpsuzlyk we oňat hereketli üznüksiz mehaniki işleýiş enjamlarynyň bir görnüşidir.Esasan port, terminal, stansiýa, kömür howlusy, ammar, gurluşyk meýdançasy, gum karýerleri ýaly köplenç üýtgedilýän ýük we düşüriş stansiýalarynda 100 kg-dan az agramly materiallary we önümi bir kilogram agyrlykda işlemek üçin ulanylýar. , ferma we ş.m.Lift görnüşine däl-de, götermek görnüşine bölüp bolar, kemeriň işleýşi elektrik rulony bilen dolandyrylýar we tutuş göteriş we işlemek motorly däl.

DY Mobile belt conveyor (6)

Gurluşy

DY Mobile belt conveyor (1)

DY ykjam guşak konweýeriniň aýratynlyklary

1. pleönekeý gurluş we aňsat gurnama.
2. Bölünmegiň pes tizligi we dürli ulanyş şertlerine uýgunlaşyň.
3. Dürli dizaýn görnüşi dürli pudaklara laýyk bolup biler.
4. Çykyş gymmaty we uzak iş ömri.
5. specialörite tigirler bilen aňsat hereket.

DY Mobile belt conveyor (8)
DY Mobile belt conveyor (7)

Goýmalar

TD75 Fixed belt conveyor (1)

Magdançylyk, çagyl ýatagy, metallurgiýa, gurluşyk materiallary, himiýa senagaty, mineral gaýtadan işlemek, kömür gazyp almak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan DY ykjam guşak konweýer. Bu kömür, sement, gum, däne we ş.m. gaýa ýaly 50 kg halta hem iberip biler.

Goýmalar

DY Mobile belt conveyor (3)

Parametr sahypasy

Model

Guşak giňligi (mm)

Lent (m)

Guşak tizligi (m / s)

Boýy ýokarlandyrmak

Eňňit burçy

Göwrüm (m³ / sag)

DY-500

500

Maks 20

0.8-2.0

sazlap bolýar

0-30

50-140

DY-650

650

Maks 20

0.8-2.0

sazlap bolýar

0-30

100-250

DY-800

800

Maksimum 25

0.8-2.0

sazlap bolýar

0-30

170-350

DY-1000

1000

Maksimum 25

0.8-2.0

sazlap bolýar

0-30

270-550

Bellikler: aboveokardaky parametr diňe salgylanmak üçin, Has köp model bizi gönüden-göni gözleýär. Hususylaşdyrmagy kabul edýäris.

Modeli nädip tassyklamaly

1.Siziň talap edýän ukybyňyz?
2.Haýsy material berilmeli?
3.Goşagyň uzynlygy we ini?
4.Haýsy beýikligi sazlamaly?
5. Geçiriji burç?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • DJ Large inclination belt conveyor

   Dj Uly ýapgyt guşak konweýer

   Dj üçin önümiň beýany Uly ýapgyt guşak konweýer Dj Uly ýapgyt (90 gradus dik) ulagly uly ýapgyt guşak konweýer (uly gasynlanan gasynly konweýer hem diýilýär).Uly burçy ýetirmek üçin iň amatly enjam bolar ýaly.Grounderasty magdan taslamalarynda, açyk çukur gazmakda, sementde we beýleki pudaklarda giňden kabul edildi....

  • TD75 Series Fixed Belt Conveyor

   TD75 seriýaly berk guşak konweýer

   TD75 berkidilen guşak konweýeriniň önüminiň beýany TD75 Belli guşak konweýer, uly geçirijiligi, işleýiş arzanlygy, amaly giňligi bolan goldaw enjamy, goldaw gurluşyna görä kesgitli görnüş we ykjam görnüş bar.Geçiriji kemeriň pikiriçe, rezin guşak we polat guşak bar.TD75 berkidilen guşak konweýeriniň aýratynlyklary ...