• product banner

CSB Ultrasonik wibrasiýa ekrany

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Model CSB
Gatlaklar 1-4 Gatlaklar
Kuwwat 0.25-3kw
Diametri 400mm-1800mm
Meşiň ululygy 1-600 mesh

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CSB Ultrasonik wibrasiýa ekrany üçin önümiň beýany

CSB Ultrasoniki yrgyldy ekrany (Ultrases titreýän elek) 220v, 50HZ ýa-da 110v, 60HZ elektrik energiýasyny 38KHZ ýokary ýygylykly elektrik energiýasyna öwürmek, ultrases ses geçirijisini girizmek we netijeli maksada ýetmek üçin 38KHZ mehaniki yrgyldy. barlamak we arassalamak.Üýtgedilen ulgam adaty titremäniň esasynda ekranda pes amplitudaly, ýokary ýygylykly ultrases wibrasiýa tolkunyny (mehaniki tolkun) girizýär we ekranda ýokary ýygylykly pes amplitudaly ultrases ses titremesini we ultra- inçe poroşok ullakan ultrases seslenmesini alýar., ekranyň üstündäki material hemişe asma ýagdaýda bolar ýaly, ýelmeşmäni, sürtülmäni, tekizlemegi we beýleki bloklaýjy faktorlary saklaýar.Güýçli adsorbsiýa, aňsat aglomerasiýa, ýokary statiki elektrik, ýokary takyklyk, ýokary dykyzlyk, ýeňil agyrlyk güýji we ş.m. ýaly barlag meselelerini çözýär, ultra-inçe poroşokyň barlagyny kynlaşdyrmaýar, esasanam ýokary hilli ulanyjylar üçin amatly. we inçe poroşok.

Jikme-jiklikler

products (4)
Model CSBultrasestitreýän ekran
Maşynyň diametri 400mm-1800mm
Maşyn materialy Uglerod polat, SUS304 / SUS316L
Gatlak (lar) 1-4 gatlak
Meşiň ululygy 1-600 Meş
Ultrases enjamynyň naprýa .eniýesi Veke faza 220V
Arza Agşamlyk ajaýyp poroşok / viskidit tozy
Hs kody 8474100000

Goýmalar

CSB Ultrasonik wibrasiýa ekrany metallurgiýa tozy, elektromagnit materiallar, metal poroşok, demir tozy, sink oksidi, alýumin tozy, garyndy tozy, molibden tozy, kobalt tozy, karborundum, mis, nikel tozy, kremniniň tozy, titanium oksidi, volfram karbidinde giňden ulanylýar. , wolfram tozy, titanium tozy, poslamaýan polat we ş.m.

products (2)

Parametr sahypasy

Model

Kuwwat (KW)

Gatlaklar

Maşynyň diametri (mm)

Ölçegleri (mm)

CSB-400

0.18

1-5

320

420 * 420 * 580

CSB-600

0.55

1-5

550

580 * 580 * 680

CSB-800

0.75

1-5

750

800 * 800 * 680

CSB-1000

1.5

1-5

950

900 * 900 * 780

CSB-1200

1.5

1-5

1150

1160 * 1160 * 880

CSB-1500

2.2

1-5

1450

1360 * 1360 * 980

CSB-1800

2.2

1-5

1750-nji ýyl

1850 * 1850 * 1130

Modelini nädip tassyklamaly

1.) Eger enjamy ulanan bolsaňyz, Pls maňa modeli gönüden-göni beriň.

2.) Bu enjamy hiç haçan ulanmadyk bolsaňyz ýa-da bize maslahat bermegiňizi isleseňiz, Pls maňa aşakdaky ýaly maglumatlary beriň.

2.1) Ellemek isleýän materialyňyz.

2.2) .Gerekli kuwwat (tonna / sagat)?

2.3) Enjamyň gatlaklary? Her gatlagyň mesh ululygy.

2.4) localerli naprýa .eniýeler

2.5) specialörite talap?

product (5)

Gaplanan we eltip bermek

Gaplamak:Agaçdan ýasalan gap ýa-da islegiňiz boýunça.
Eltip bermegiň wagty:Adaty model 3-5 iş gününi sarp edýär. Hiç bir standart model 5-7 iş gününi geçirmeýär.

products (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • NE Chain Plate Bucket Elevator

   NE zynjyrly plastinka çelek lifti

   TH zynjyrly çelek lifti üçin önümiň beýany NE zynjyrly plastinka çelek lifti Hytaýda dürli dik göteriji enjam bolup, dürli materiallary götermek üçin giňden ulanylyp bilner.Mysal üçin: magdan, kömür, sement, sement klinkeri, däne, himiki dökün we ş.m. Dürli pudaklarda liftiň bu görnüşi giňden ulanylýar.Energiýa tygşytlylygy sebäpli, TH görnüşli zynjyrly liftleri çalyşmak saýlandy....

  • TD vetical belt type bucket elevator

   TD vetiki guşak görnüşli çelek lifti

   TD guşak görnüşi çelek konweýeriniň önüminiň beýany TD guşak çelek lifti, aşgazan we siňdiriş ýaly däne, kömür, sement, ezilen magdan we ş.m. ýaly tozan, granula we kiçi göwrümli materiallary dikligine ýetirmek üçin amatly. beýikligi 40m.TD guşak çelek liftiniň aýratynlyklary: ýönekeý gurluş, durnukly işlemek, gazuw-agtaryş görnüşini ýüklemek, merkezden gaçyryş agyrlyk görnüşini düşürmek, material temperaturasy ...

  • LS Series Trough type Screw Conveyor

   LS seriýaly görnüşli nurbat konweýer

   LS U görnüşli nurbat konweýeriniň önüminiň beýany LS U görnüşli nurbat konweýer "u" şekilli maşyn çukurynyň, aşaky nurbat gurnamagynyň we durnukly gurnamagyň gurluşyny kabul edýär.U şekilli çukur, içki gyrymsylygy çalyşmak we goldamak aňsat segmentli flanesler bilen baglanyşdyrylýar.LS U görnüşli nurbat konweýer, keseligine ýa-da kiçi ýapgyt konweri üçin amatly we ýapgyt burçy 30 ° -dan geçmeýär.Iýmitlendirip ýa-da disk edip bolýar ...

  • DZSF Series Linear Vibrating Screen

   DZSF seriýaly çyzykly wibrasiýa ekrany

   DZSF çyzykly yrgyldy ekrany üçin önümiň beýany DZSF Çyzykly titreýän ekran, köplenç ýapyk titreýän ekran enjamy.Çyzykly yrgyldy ekranynyň bu tapgyry, materialyň ekranyň üstünde çyzykly bökmek üçin yrgyldy hereketlendirijisiniň tolgundyryş prinsipini ulanýar. Enjam degişli nokatlaryndan çykarylýan köp gatly ekranyň üsti bilen ulaltmak we aşgarlamak boýunça birnäçe spesifikasiýa öndürýär....

  • SY Test Sieve Shaker for laboratory analysis

   Laboratoriýa derňewi üçin SY Test elek şekeri

   SY Test elek şekilli SY synag elek sarsdyryjysy üçin önümiň beýany.Şeýle hem bellidir: adaty elek, analitiki elek, bölejikleriň ululygy.Esasan bölejikleriň ululygynyň gurluşyny, barlagda, süzgüçde we bölejikleriň ululygynyň gurluşynda, suwuk gaty mazmunda we laboratoriýada granula we poroşok materiallarynyň mukdaryny kesgitlemekde ulanylýar.2 ~ 7 bölejik segmentinden 8 gatly elek ulanylyp bilner.Synag elekiniň ýokarky bölegi (ins ...

  • VB Series Vibrator motor with 960,1440,2850RPM

   960,1440,2850RPM bilen VB Series Vibrator hereketlendirijisi

   VB Vibrator Motor üçin önümiň beýany Bir gezeklik çyzgydan peýdalanmak üçin daşarky garawul galkanynyň üýtgemegi, titreýän motoryň has gowy möhürleme häsiýetini döredýär. Her niçigem bolsa, VB wibrasiýa motory güýçlenýär we ...