• product banner

XZS 3-D aýlawly wibrasiýa ekrany

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Model XZS
Diametri 400-2000mm
Gatlaklar 1-4Gatlaklar
Kuwwat 0,25-3kw
Maşyn materialy Uglerod polat, poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316 / 316L
Meşiň ululygy 1-500 mesh

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

XZS Rotary wibrasiýa ekrany üçin önümiň beýany

XZS Aýlanýan wibro süzgüç, tegelek titreýän elek hem diýilýär. Bu suwuklygy galyndy suw ýaly süzüp bilýär. Süýt tozy, tüwi, mekgejöwen we ş.m. ýaly materialdaky hapalygy aýyrmak. Garylan poroşoky dürli ululykda bölmek ýa-da derejelendirmek. talap edýärsiňiz.

Gatlaklary görkezmek

product-2

Iş ýörelgesi

XZS aýlanýan titreýän ekran, tolgundyryjy çeşme hökmünde dik hereketlendirijini ulanýar.Motoryň ýokarky we aşaky uçlary, hereketlendirijiniň aýlaw hereketini keseligine, dikligine we ýapgyt üç ölçegli herekete öwürýän we soňra bu hereketi ekranyň ýüzüne geçirýän eksantrik agramlar bilen gurulýar..Upperokarky we aşaky uçlaryň faza burçuny sazlamak materialyň ekranyň üstündäki hereket ýoluny üýtgedip biler.

product (8)

Aýratynlyklary

1. singleeke ýa-da köp gatlakly ekran meshi bilen ulanylyp bilner.
2. Materiallaryň awtomatiki zyňylmagy, üznüksiz işlemek.
3. Bölekleriň öli burçy ýok, aňsatlyk bilen ýuwuň we dezinfeksiýa ediň.
4. anyokary barlag takyklygy, ýokary netijelilik, islendik poroşok, däne we mukus materiallary üçin amatly.
5. Täze gözenegiň gurluşy, ekran matasynyň uzak ömri, ekrany çalyşmak üçin bary-ýogy 3-5min.
6. Ownuk göwrüm, az ýer tutmak, hereket etmek aňsat, akymyň açylmagyny 360 dereje sazlamak.
7. Doly ýapylan gurluş, uçýan tozan ýok, suwuk syzma ýok, toruň açylmagyna päsgelçilik ýok, ekran 500 mesge, süzgüç bolsa 5 um.

product (3)

Jikme-jiklikler

Model XZS aýlawly titreýän ekran
Maşynyň diametri 400mm-2000mm

Motor güýji

0.25KW-3kw
Deşik deşigi 2-500 mesh (200-den gowrak mesh, ultrases ulgamyny ulanyp biler)
Maşyn materialy Poslamaýan polatdan 304 / 316L, ähli uglerod polat, sus304 / 316L bilen aragatnaşyk material bölegi
Gatlaklar 1-6 gatlak (1-4 gatlak iň gowy barlag barnetijeliligi)
Kömekçi serişdeler Ultrases ulgamy / uniwersal tigir / Viewport / ON OR OFF wyklýuçateli / Demir aýyryjy /Iýmitlendirmek we ş.m.
HS kody 8479820000
Goýmalar Poroşok görnüşleri (bölejik) / Suwuk / Gaty we suwuklyklar
Naprýa .eniýe Leeke faza ýa-da üç faza 110v-660V

Gurluşy

product (6)

Parametr sahypasy

Model

Diametri (mm)

Iýmitlendirmegiň ululygy (mm)

Quygylyk (RPM)

Gatlaklar

Kuwwat (kw)

XZS-400

400

<10

1500

1-5

0.25

XZS-600

600

<10

1500

1-5

0.55

XZS-800

800

<15

1500

1-5

0.75

XZS-1000

1000

<20

1500

1-5

1.1

XZS-1200

1200

<20

1500

1-5

1.5

XZS-1500

1500

<30

1500

1-5

2.2

XZS-1800

1800

<30

1500

1-5

2.2

XZS-2000

2000-nji ýyl

<30

1500

1-5

3

Goýmalar

1) Himiýa senagaty: rezin, pigment, kosmetika, örtükler, hytaý derman tozy
2) Azyk senagaty: şeker tozy, krahmal, duz, tüwi nahary, süýt tozy, ýumurtga tozy, sous, sirop
3) Metallurgiýa, magdan senagaty: alýumin bilen işleýän, mis poroşok, magdan garyndysy tozy, kebşirleýji poroşok
4) Derman senagaty: her dürli derman
5) Galyndylary bejermek: zyňylan ýag, taşlanan suw, boýag galyndy suwy, işjeň uglerod

product (1)

Modelini nädip tassyklamaly

1) .Eger enjamy ulanan bolsaňyz, Pls göni modeli beriň.
2) .Eger bu enjamy ulanmadyk bolsaňyz ýa-da bize maslahat bermek isleseňiz, Pls maňa aşakdaky ýaly maglumat beriň.
a) .Eňmek isleýän materialyňyz.
b) .Gerekli kuwwat (tonna / sagat)?
ç) .Maşynyň gatlaklary? Her gatlagyň mesh ululygy.
d) .Siziň ýerli naprýa .eniýeleriňiz
e) .Börite talap?

Kazyýetler

product (5)

Müşderiniň pikirleri

product (5)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • TD75 Series Fixed Belt Conveyor

   TD75 seriýaly berk guşak konweýer

   TD75 berkidilen guşak konweýeriniň önüminiň beýany TD75 Belli guşak konweýer, uly geçirijiligi, işleýiş arzanlygy, amaly giňligi bolan goldaw enjamy, goldaw gurluşyna görä kesgitli görnüş we ykjam görnüş bar.Geçiriji kemeriň pikiriçe, rezin guşak we polat guşak bar.TD75 berkidilen guşak konweýeriniň aýratynlyklary ...

  • LS Series Trough type Screw Conveyor

   LS seriýaly görnüşli nurbat konweýer

   LS U görnüşli nurbat konweýeriniň önüminiň beýany LS U görnüşli nurbat konweýer "u" şekilli maşyn çukurynyň, aşaky nurbat gurnamagynyň we durnukly gurnamagyň gurluşyny kabul edýär.U şekilli çukur segmentli flanesler bilen baglanyşdyrylýar, içki gyrymsylygy çalyşmak we goldamak aňsat.LS U görnüşli nurbat konweýer, keseligine ýa-da kiçi ýapgyt konweri üçin amatly we ýapgyt burçy 30 ° -dan geçmeýär.Iýmitlendirip ýa-da disk edip bolýar ...

  • YZUL Series Vertical Vibrator motor

   YZUL seriýasy Dik wibrator motory

   YZUL Dik Wibrator Motor üçin önümiň beýany YZUL dik Wibrator hereketlendirijisi, bir flanesiň ösen gurluşyny, çeper dizaýnyny we ygtybarly işleýşini kabul edýän motor enjamydyr. has uly kuwwat.VB Vibrator Motor üçin aýratynlyklar 1. Pes ses we energiýa. Highokary netijelilik.2 ...

  • ZKS Series Vacuum feeder conveyor

   ZKS seriýaly vakuum iýmitlendiriji

   ZKS Wakuum iýmitlendirijisi üçin önümiň beýany ZKS Wakuum iýmitlendirijisi, wakuum iýmitlendiriji konweýer hökmünde hem tanalýar, granula we tozan materiallaryny bermek üçin wakuum sorujyny ulanýan tozansyz ýapyk turba geçiriji enjam.Wakuum bilen daşky gurşawyň arasyndaky howa basyşynyň tapawudy, turbada gaz akymyny emele getirmek we tozan materiallaryny sürmek üçin ulanylýar.Poroşokyň iberilmegini tamamlamak üçin material hereket edýär....

  • YZO Series Vibrator motor with 2,4,6 poles

   2,4,6 polýusly YZO Series Vibrator hereketlendirijisi

   “YZO Wibrator Motor Programmalary” üçin önümiň beýany 1. Wibrasiýa ekrany: çyzykly titreýän ekran, dag titremesi ekrany we ş.m. maşyn.4. Beýleki titremäniň enjamlary: titreýän platforma....

  • YBZH Explosion Proof Vibration Motor

   YBZH Partlama subut wibrasiýa motory

   YBZH partlaýyş subutnamasy wibrasiýa üçin önümiň beýany YBZH partlaýjy subutnama wibrasiýa motory, partlaýjy gaz gurşawynda ulanyp boljak hereketlendiriji.Daş-töweregindäki partlaýjy gazlardan uçgun, ýaý we ýokary temperatura öndürip biljek elektrik böleklerini berk izolirlemek üçin ýangyna garşy berkitme ulanýar.Howply ýerlerde ýangyjy we partlaýjy gazlar bilen giňden ulanylyp bilner.Aýratynlyklary ...