• product banner

DZSF seriýaly çyzykly wibrasiýa ekrany

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Model DZSF
Gatlaklar 1-6Gatlaklar
Kuwwat 2 * (0.25-3.7kw)
Maşyn materialy Uglerod polat, poslamaýan polat 304, poslamaýan polat 316L
Meşiň ululygy 2-200 mesh

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DZSF çyzykly yrgyldy ekrany üçin önümiň beýany

DZSF Çyzykly yrgyldy ekrany, köplenç ýapyk titreýän ekran enjamy.Çyzykly yrgyldy ekranynyň bu tapgyry, materialyň ekranyň üstünde çyzykly bökmek üçin yrgyldy hereketlendirijisiniň tolgundyryş prinsipini ulanýar. Enjam degişli nokatlaryndan çykarylýan köp gatly ekranyň üsti bilen ulaltmak we aşgarlamak boýunça birnäçe spesifikasiýa öndürýär.

Jikme-jiklikler

DZSF Linear Vibrating Screen (4)

Iş ýörelgesiDZSFÇyzykly wibrasiýa ekrany

Iki hereketlendiriji sinhron we tersine aýlananda goşa titreýän hereketlendirijileri ulanýar, eksantrik blokdan emele gelen tolgundyryjy güýçler motor okunyň ugruna paralel çözülýär we soňra hereket okunyň ugry boýunça birleşýär, şonuň üçin hereket ýoly çyzykly. ekranyň aşagy bilen deňeşdirilende iki hereketlendiriji okuň arasynda ýapgytlyk burçudyr. Netijeli güýjüň we materiallaryň agramynyň täsiri astynda materiallar ekrana çykmak üçin ekranyň aşaky böleginde bökmek we çyzykly hereket etmek üçin materiallar zyňylýar. materialy bahalandyryň.

Aýratynlyklary

1). Uly göwrüm we giň pudaklarda ulanylýar.
2) .Eňmek, barlamak, bahalandyrmak, hapalary aýyrmak we suwsuzlanmak.
3) .Durnukly we pes bölüniş derejesini işlediň.
4) .önekeý gurluş we aňsat gurnama.
5) Dürli iş ýagdaýyna uýgunlaşdyrylýar.

DZSF Linear Vibrating Screen (1)
DZSF Linear Vibrating Screen (6)

Arza

DZSF Linear Vibrating Screen (2)

Parametr sahypasy

Model

Meşiň ululygy

(mm)

Iýmitlendirmegiň ululygy (mm)

Amplituda (mm)

Gatlaklar

Kuwwat

(kw)

DZSF-520

500 * 2000

0.074-10

4-10

1-6

2 * (0.4-0.75)

DZSF-525

500 * 2500

0.074-10

4-10

1-6

2 * (0.4-0.75)

DZSF-1020

1000 * 2000

0.074-10

4-10

1-6

2 * (0.4-0.75)

DZSF-1025

1000 * 2500

0.074-10

4-10

1-6

2 * (0.4-1.1)

DZSF-1235

1200 * 3500

0.074-10

4-10

1-6

2 * (1.1-2.2)

DZSF-1535

1500 * 3500

0.074-10

4-10

1-6

2 * (1.1-2.2)

DZSF-2050

2000 * 5000

0.074-15

4-10

1-6

2 * (2.2-3.7)

Bellikler:ParametrstolýokardaDZSF çyzykly titreýän ekran üçindiňe salgylanma, model modelleri üçinhaýyş edýäringönüden-göni sora.

Modeli nädip tassyklamaly

1) Eger enjamy bir gezek ulanan bolsaňyz, Pls maňa göni modeli berýär.
2.) Bu enjamy hiç haçan ulanmadyk bolsaňyz ýa-da bize maslahat bermegiňizi isleseňiz, Pls maňa aşakdaky ýaly maglumatlary beriň.
2.1) Ellemek isleýän materialyňyz.
2.2) .Gerekli kuwwat (tonna / sagat)?
2.3) Enjamyň gatlaklary? Her gatlagyň mesh ululygy.
2.4) localerli naprýa .eniýeler
2.5) specialörite talap?


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • XVM Series Electric Vibrator motor with 0.7-180KN

   0.7-180KN bilen XVM seriýaly elektrik wibrator motory

   XVM Vibrator Motor XVM wibrator hereketlendirijisi üçin önümiň beýany, VIMARC ösen tehnologiýasy tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen ýokary hilli wibrator hereketlendirijisi.Agyr ýük göteriji dizaýn: Ulanylýan podşipnikler, radial tolgundyryjy güýje we eksenel ýüklere garşy durmak we geçirmek üçin ýeterlik agyr ýükli ýörite podşipniklerdir ...

  • NE Chain Plate Bucket Elevator

   NE zynjyrly plastinka çelek lifti

   TH zynjyrly çelek lifti üçin önümiň beýany NE zynjyrly plastinka çelek lifti Hytaýda dürli dik göteriji enjam bolup, dürli materiallary götermek üçin giňden ulanylyp bilner.Mysal üçin: magdan, kömür, sement, sement klinkeri, däne, himiki dökün we ş.m. Dürli pudaklarda liftiň bu görnüşi giňden ulanylýar.Energiýa tygşytlylygy sebäpli, TH görnüşli zynjyrly liftleri çalyşmak saýlandy....

  • TH series vertical bucket elevator

   TH seriýaly dik çelek lifti

   TH zynjyrly çelek lifti üçin önümiň beýany TH zynjyrly çelek lifti, köp materiallary üznüksiz dik götermek üçin çelek lifti görnüşidir.Göteriji materialyň temperaturasy, adatça, 250 ° C-den pes bolup, uly göteriji kuwwatlylygy, durnukly işlemegi, kiçi aýak yzy, ýokary göteriji beýikligi, aňsat işlemegi we tehniki hyzmaty ýaly aýratynlyklara eýedir....

  • ZDP Series Vibrating table

   ZDP seriýaly wibrasiýa tablisasy

   ZDP titreýän tablisa üçin önümiň beýany ZDP titreýän tablisa esasan titremäniň materialynyň gysylmagy üçin ulanylýar, bu platformadaky materialyň titreýän hereketlendirijiniň tolgundyryjy güýjüni sazlamak arkaly formanyň üýtgemegine (köp materialyň görnüşi) öwrülmegine sebäp bolýar. howanyň we materialyň arasyndaky boşluk we el bilen işlemegiň ornuny tutýar.Wibrasiýa tablisasy gaplamanyň gysylmagy, gorag gurluşyk enjamlary üçin hem ulanylyp bilner ...

  • DJ Large inclination belt conveyor

   Dj Uly ýapgyt guşak konweýer

   Dj üçin önümiň beýany Uly ýapgyt guşak konweýer Dj Uly ýapgyt (90 gradus dik) ulagly uly ýapgyt guşak konweýer (uly gasynlanan gasynly konweýer hem diýilýär).Uly burçy ýetirmek üçin iň amatly enjam bolar ýaly.Grounderasty magdan taslamalarynda, açyk çukur gazmakda, sementde we beýleki pudaklarda giňden kabul edildi....

  • GX Series tube Screw Conveyor

   GX seriýaly turba nurbat konweýer

   GX turba nurbat konweýeriniň önümiň beýany GX turba konweýer, güýçlendiriji konweýer hem-de spiral konweýer. GX turba konweýer gurluşyk materiallary, himiýa in engineeringenerçiligi, kömür, däne we ýag, ot-iým ýaly köp pudakda ulanylýar.Gorizontal ýa-da ýapgyt konweýer tozy, granul we ownuk blok materiallary, meselem, däne, dinalar, kömür, un, sement, himiki dökün we ş.m.Düşek iberip bilmeýär ...