• product banner

ZKS seriýaly vakuum iýmitlendiriji

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Model ZKS
Potensial 200-5000kg / sag
Kuwwat 1.5-11kw

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ZKS Wakuum iýmitlendiriji üçin önümiň beýany

ZKS Wakuum iýmitlendirijisi wakuum iýmitlendiriji konweýer hökmünde hem tanalýar, granula we tozan materiallaryny ýetirmek üçin wakuum sorujyny ulanýan tozansyz ýapyk turba geçiriji enjam.Wakuum bilen daşky gurşawyň arasyndaky howa basyşynyň tapawudy, turbada gaz akymyny emele getirmek we tozan materiallaryny sürmek üçin ulanylýar.Poroşokyň iberilmegini tamamlamak üçin material hereket edýär.

Vacuum Feeder (5)
Vacuum Feeder (3)

Iş ýörelgesi

Gysylan howa vakuum generatoryna berlende, wakuum generatory wakuum howa akymyny emele getirmek üçin otrisatel basyş döreder we material iýmit siňdirijisine siňdirilip, maddy howa akymyny emele getirer, bu bolsa iýmitlendirijiniň silosyna ýeter. sorujy turba.Süzgüç materialy howadan doly bölýär.Haçan-da material silosy dolduranda, gözegçilik ediji howa çeşmesini awtomatiki usulda keser, wakuum generatory işlemegini bes eder we silosyň gapysy awtomatiki usulda açylar we material enjamyň aşagyna düşer.Şol bir wagtyň özünde, gysylan howa süzgüçiň içindäki impulsly klapan arkaly awtomatiki arassalanýar.Wagt gutaranda ýa-da material derejesiniň datçigi iýmit signalyny iberende, iýmitlendiriji maşyn awtomatiki işe başlar.

Goýmalar

Vertical Vibrating Elevator (1)

ZKS Wakuum iýmitlendirijisi, esasan, poroşok we granula materiallaryny, API tozy, himiki poroşok, metal oksid tozy ýaly daşamak üçin ulanylýar;kapsulalar, planşetler, dermanlar, ownuk iýmit bölejikleri we ş.m. Çygly we ýelmeşýän materiallary, Artykmaç materiallary getirmek üçin amatly däl.

Vacuum Feeder (1)

ZKS vakuum konweýeriniň tehniki parametri

Elektrik modeli

Kuwwat (kw)

Hopperiň diametri (mm)

Göwrümi (kg / sag)

ZKS-1

1.5

2020

200

ZKS-2

2.2

2020

500

ZKS-3

3

90290

1000

ZKS-4

5.5

2020

2000-nji ýyl

ZKS-6

7.5

2020

4000

ZKS-7

7.5

00600

5000

ZKS10-6-5

7.5

00600

6000

ZKS-20-5

11

00600

8000

Modeli nädip tassyklamaly

1) Berilmeli materiallar näme?
2) Gerekli kuwwat (tonna / sagat)?
3) .Goşýan aralyk we beýiklik?
4) .Başga aýratyn talap.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • NE Chain Plate Bucket Elevator

   NE zynjyrly plastinka çelek lifti

   TH zynjyrly çelek lifti üçin önümiň beýany NE zynjyrly plastinka çelek lifti Hytaýda dürli dik göteriji enjam bolup, dürli materiallary götermek üçin giňden ulanylyp bilner.Mysal üçin: magdan, kömür, sement, sement klinkeri, däne, himiki dökün we ş.m. Dürli pudaklarda liftiň bu görnüşi giňden ulanylýar.Energiýa tygşytlylygy sebäpli, TH görnüşli zynjyrly liftleri çalyşmak saýlandy....

  • VB Series Vibrator motor with 960,1440,2850RPM

   960,1440,2850RPM bilen VB Series Vibrator hereketlendirijisi

   VB Vibrator Motor üçin önümiň beýany Bir gezeklik çyzgydan peýdalanmak üçin daşarky garawul galkanynyň üýtgemegi, titreýän motoryň has gowy möhürleme häsiýetini döredýär. Her niçigem bolsa, VB-titremäniň hereketlendirijisi güýçlenýär we ...

  • YK Series mining vibrating screen

   “YK Series” dag titremesi

   YK gazyp almak üçin önümiň beýany WK titreýän ekran YK magdan wibrasiýa ekrany, has soňraky işlemek üçin materiallary dürli ululyklara bölmek üçin ulanylýar.Enda-da ahyrky ulanmak üçin.Islegimize baglylykda.Material dürli ölçegli ekranlary bolan titreýän ekran gutusyndan geçirmek arkaly bölünýär. Bu material ahyrky önümleri ýygnaýan konweýerlere düşýär.Soňky önümleri binada we gurluşykda ulanyp bolýar ...

  • XZS Series 3-D Rotary Vibration Screen

   XZS 3-D aýlawly wibrasiýa ekrany

   XZS Rotary wibrasiýa ekrany üçin önümiň beýany XZS Aýlanýan wibro süzgüç, tegelek yrgyldy eli diýlip atlandyrylýan aýlawly titreýän ekran. Bu suwuklygy galyndy suw ýaly süzüp biler. Süýt tozy, tüwi, mekgejöwen we ş.m. ýaly materialdaky hapalygy aýyrmak. garylan poroşok, zerur bolan dürli ululykda.Gatlaklar görkezilýär ...

  • YZO Series Vibrator motor with 2,4,6 poles

   2,4,6 polýusly YZO Series Vibrator hereketlendirijisi

   “YZO Wibrator Motor Programmalary” üçin önümiň beýany 1. Wibrasiýa ekrany: çyzykly titreýän ekran, dag titremesi ekrany we ş.m. maşyn.4. Beýleki titremäniň enjamlary: titreýän platforma....

  • ZDP Series Vibrating table

   ZDP seriýaly wibrasiýa tablisasy

   ZDP titreýän tablisa üçin önümiň beýany ZDP titreýän tablisa esasan titremäniň materialynyň gysylmagy üçin ulanylýar, bu platformadaky materialyň titreýän hereketlendirijiniň tolgundyryjy güýjüni sazlamak arkaly formanyň üýtgemegine (köp materialyň görnüşi) öwrülmegine sebäp bolýar. howanyň we materialyň arasyndaky boşluk we el bilen işlemegiň ornuny tutýar.Wibrasiýa tablisasy gaplamanyň gysylmagy, gorag gurluşyk enjamlary üçin hem ulanylyp bilner ...