• product banner

ZDP seriýaly wibrasiýa tablisasy

Gysga düşündiriş:

Marka ady Hongda
Model ZDP
Stol ölçegi 500mm * 500mm, 1000mm * 1000mm, 1500mm * 1500mm, 3000mm * 3000mm we adaty ululygy.
Maşyn materialy Uglerod Steel
Capacityük kuwwaty 10 tonna çenli.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ZDP wibrasiýa tablisasy üçin önümiň beýany

ZDP yrgyldy stoly, esasan, titremäniň hereketlendirijisiniň tolgundyryjy güýjüni sazlamak, howany we materialyň arasyndaky boşlugy azaltmak arkaly platformadaky materialyň formanyň üýtgemegine (köpçülikleýin material görnüşi) öwrülmegine sebäp bolýan wibrasiýa arkaly materialyň gysylmagy üçin ulanylýar. we el bilen işlemegiň ornuny tutýar.Wibrasiýa stoly gaplamak, gorag gurluşyk enjamlary, guýma galyp we sement önümleriniň gysylmagy üçin hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

1. ZDP titreýän hereketlendiriji titremäniň çeşmesi, pes ses, pes energiýa we ýönekeý hyzmat.
2. pleönekeý gurluş, Durnukly işlemek, ýeňil agram, kiçi göwrüm, aňsat gurnama.
3. Güýçli güýç we uly stol, Maks güýji 7.5KW we tolgundyryjy güýç 100KN. Iň köp 10 tonna ýükläp biler.
4. Stoluň beýikligini gurnamak hataryna sazlap bolýar.
5. Wibrasiýa motorynyň ýerleşişini sazlamak arkaly, 3 ölçegli titremäni amala aşyrmak.

Gurluşy

ZDP Vibrating platform (1)

Goýmalar

ZDP Vibrating platform (2)

ZDP titreýän stol granula we poroşok materiallaryny köpçülikleýin blokdan, görnüşe we beýleki görnüşlere öwürmek üçin önümçilik prosesinde ulanylýar. Metallurgiýa, galyndy / iýmit, himiýa, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Parametr sahypasy

Model

Meýdany (m2)

Kuwwat (kw)

Amplituda (mm)

Agramy (Kg)

ZDP-500 * 500

0.25

2 * 0,25

2-5

300

ZDP-1000 * 1000

1

2 * 0.4

2-5

600

ZDP1200 * 1200

1.44

2 * 3

2-5

1600

ZDP-1500 * 1500

2.25

2 * 3

2-5

2600

ZDP-3000 * 3000

9

6 * 1.5

2-5

3200

Bellikler:Özbaşdaklaşdyrma gerek bolsa, göni gözläň. Aboveokardaky parametrler diňe siziň salgylanmagyňyz üçin.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  • ZKS Series Vacuum feeder conveyor

   ZKS seriýaly vakuum iýmitlendiriji

   ZKS Wakuum iýmitlendirijisi üçin önümiň beýany ZKS Wakuum iýmitlendirijisi, wakuum iýmitlendiriji konweýer hökmünde hem tanalýar, granula we tozan materiallaryny bermek üçin wakuum sorujyny ulanýan tozansyz ýapyk turba geçiriji enjam.Wakuum bilen daşky gurşaw giňişliginiň arasyndaky howa basyşynyň tapawudy, turbada gaz akymyny emele getirmek we tozan materiallaryny sürmek üçin ulanylýar.Poroşokyň iberilmegini tamamlamak üçin material hereket edýär....

  • DZSF Series Linear Vibrating Screen

   DZSF seriýaly çyzykly wibrasiýa ekrany

   DZSF çyzykly yrgyldy ekrany üçin önümiň beýany DZSF Çyzykly titreýän ekran, köplenç ýapyk titreýän ekran enjamy.Çyzykly yrgyldy ekranynyň bu tapgyry, materialyň ekranyň üstünde çyzykly bökmek üçin yrgyldy hereketlendirijisiniň tolgundyryş prinsipini ulanýar. Enjam degişli nokatlaryndan çykarylýan köp gatly ekranyň üsti bilen ulaltmak we aşgarlamak boýunça birnäçe spesifikasiýa öndürýär....

  • DJ Large inclination belt conveyor

   Dj Uly ýapgyt guşak konweýer

   Dj üçin önümiň beýany Uly ýapgyt guşak konweýer Dj Uly ýapgyt (90 gradus dik) ulagly uly ýapgyt guşak konweýer (uly gasynlanan gasynly konweýer hem diýilýär).Uly burçy ýetirmek üçin iň amatly enjam bolar ýaly.Grounderasty magdan taslamalarynda, açyk çukur gazmakda, sementde we beýleki pudaklarda giňden kabul edildi....

  • YK Series mining vibrating screen

   “YK Series” dag titremesi

   YK magdan wibrasiýa ekrany üçin önümiň beýany YK magdan titremesi ekrany materiallary mundan beýläk işlemek üçin dürli ululyklara bölmek üçin ulanylýar.Enda-da ahyrky ulanmak üçin.Islegimize baglylykda.Material dürli ölçegli ekranlary bolan titreýän ekran gutusyndan geçirmek arkaly bölünýär. Bu material ahyrky önümleri ýygnaýan konweýerlere düşýär.Soňky önümleri binada we gurluşykda ulanyp bolýar ...

  • TD75 Series Fixed Belt Conveyor

   TD75 seriýaly berk guşak konweýer

   TD75 berkidilen guşak konweýeriniň önüminiň beýany TD75 Belli guşak konweýer, uly geçirijiligi, işleýiş arzanlygy, amaly giňligi bolan goldaw enjamy, goldaw gurluşyna görä kesgitli görnüş we ykjam görnüş bar.Geçiriji kemeriň pikiriçe, rezin guşak we polat guşak bar.TD75 berkidilen guşak konweýeriniň aýratynlyklary ...

  • JZO Series 0.15-9KW Vibrator Motor

   JZO seriýasy 0.15-9KW wibratorly motor

   JZO Wibrasiýa Motor üçin önümiň beýany JZO wibrator motory, güýç çeşmesini we yrgyldy çeşmesini birleşdirýän tolgundyryjy çeşme.Rotor şahasynyň her ujunda sazlanylýan eksantrik bloklaryň toplumy oturdylýar we tolgundyryjy güýç, miliň we eksantrik blokyň ýokary tizlikli aýlanmagy netijesinde emele gelen merkezden gaçyryş güýji bilen alynýar.Motor gurluşy ...